Stovyklų taisyklės yra svarbi stovyklavimo dalis.
Stengiamės užtikrinti stovyklautojų saugumą, tad sukūrėme taisykles, kurias naudojame jau 10 metų.


Stovyklų Taisyklės

Laisvalaikio stovykla turės baigtis anksčiau laiko, stovyklautojui gavus raudoną arba dvi geltonas korteles už nusižengimus.

Stovyklų taisyklės

– Nepagarbus elgesys su stovyklos vadovais ir jų nurodymų nevykdimas;
– Tyčinis stovyklos inventoriaus ar kitų stovyklautojų turto gadinimas;
– Trukdymas stovyklautojams miegoti ar ilsėtis nuo 22:00 iki 09:00 val.;
– Pasišilinimas naktį nuo 22:00 iki 09:00 val. iš kambarių ir namelio patalpų be vadvų leidimo;
– Daromas fizinis, emocinis, psichologinis smurtas prieš kitus stovyklautojus (patyčios, prasivardžiavimai).

Stovyklų taisyklės

– Sėdėjimas bei laipiojimas stogais, langais ar balkonų turėklais;
– Išėjimas iš stovyklos teritorijos be vadovų leidimo ar priežiūros;
– Maudymasis vandens telkiniuose be vadovų leidimo ar priežiūros.


Kontaktai

Vaiku stovyklos vula