Stovyklų taisyklės yra svarbi stovyklavimo dalis.
Stengiamės užtikrinti stovyklautojų saugumą, tad sukūrėme taisykles, kurias naudojame jau 11 metų.


Stovyklos Taisyklės

Stovykla turės baigtis anksčiau laiko, stovyklautojui gavus raudoną arba dvi geltonas korteles už nusižengimus.

Geltona Kortelė

– Nepagarbus elgesys su stovyklos vadovais ir jų nurodymų nevykdymas;
– Tyčinis stovyklos inventoriaus ar kitų stovyklautojų turto gadinimas;
– Trukdymas stovyklautojams miegoti ar ilsėtis nuo 22:00 iki 09:00 val.;
– Pasišalinimas naktį nuo 22:00 iki 09:00 val. iš namelio patalpų be vadovų leidimo;
– Daromas fizinis, emocinis, psichologinis smurtas prieš kitus stovyklautojus (patyčios, prasivardžiavimai).
– Turėjimas rūkalų, svaigalų, narkotinių ir toksinių, greitai užsidegančių ar sprogstančių medžiagų, peilių, ginklų, degių priemonių (tai, kas gali pakenkti saugumui).

Raudona Kortelė

– Laipiojimas stogais, langais ar balkonų turėklais;
– Išėjimas iš stovyklos teritorijos be vadovų leidimo ar priežiūros;
– Maudymasis vandens telkiniuose be vadovų leidimo ar priežiūros.


Kontaktai

Vaiku stovyklos vula