Stengiamės užtikrinti stovyklautojų saugumą, tad sukūrėme taisykles, kurias naudojame jau 10 metų.

Stovyklų Taisyklės

Stovyklautojas gavęs raudoną arba dvi geltonas korteles už nusižengimus turės užbaigti stovyklavimą anksčiau laiko.

– Nepagarbus elgesys su stovyklos vadovais ir/ar jų nurodymų nevykdimas;
– Tyčinis stovyklos inventoriaus ar kitų stovyklautojų turto gadinimas;
– Trukdymas stovyklautojams miegoti ar ilsėtis po 22:00 val.;
– Daromas fizinis, emocinis, psichologinis smurtas prieš kitus stovyklautojus (patyčios, prasivardžiavimai).

– Sėdėjimas, laipiojimas stogais, langais ar balkonų turėklais;
– Išėjimas iš stovyklos teritorijos be vadovų leidimo ir/ar priežiūros;
– Maudymasis vandens telkiniuose be vadovų leidimo ar priežiūros.


VULA mobilusis telefonas

+370 620 87211

VULA elektroninis paštas

INFO@VULA.LT


VULA